En satsning för att få elever på högstadiet och gymnasiet i riskzonen 
för psykisk ohälsa att stanna kvar i skolan.
 
Skolans skyddande effekt mot psykisk ohälsa och allvarliga långtgående konsekvenser vid avhopp är oomtvistad. Vi ser också att den psykiska ohälsan bland unga ökar och kryper lägre ner i åldrarna. Genom att öppna upp för samtal om vår psykiska hälsa hoppas vi att fler unga vågar börja prata med varandra och elevhälsan, så att det inte går så långt att de uteblir från skolan under längre perioder. Ett öppnare samtalsklimat om psykisk ohälsa minskar fördomar och upplevelsen av utanförskap. Vi kommer också att uppmana unga som mår dåligt att söka hjälp, och hänvisa dem till rätt instans. Det yttersta syftet med satsningen är att få elever i riskzonen för psykisk ohälsa att stanna kvar i skolan.

Myndigheten för Ugdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, säger att de som mår psykiskt dåligt ofta upplever att de är ensamma om att må dåligt – det pratas så lite om det som är svårt i livet. Samtidigt har den som lider av psykisk ohälsa svårt att själv ta upp ämnet, då man ofta lider av låg självkänsla. Psykisk ohälsa upplevs också som skamligt för den drabbade individen, eftersom man inte vill avvika från det som upplevs som normalt.

MUCF menar att lösningen på problemet är att arbeta för att ta bort det negativa stigmat kring psykisk ohälsa, få fler unga att söka stöd och att sätta ord på sina mörka känslor och tankar. Ett viktigt steg i att förebygga allvarlig psykisk ohälsa är att ta bort tabun kring det. Det är viktigt att unga lär sig känna igen tecken för ångest och depression och får kunskap om att det går att behandla.

En åtgärd som ofta framförs, är att man måste börja prata om psykisk ohälsa i skolan, men många vet inte hur de ska närma sig frågan och unga med psykisk ohälsa som vi talat med menar att de inte vet vart de ska vända sig när de mår dåligt. 

- Det är skolan man måste fokusera på, eftersom det är framför allt där unga tillbringar sin tid, menar Danuta Wasserman, Professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Institutet samt chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP).

I satsningen Stanna kvar i skolan har vi särskilt tagit fasta på två saker som våra unga ambassadörer har berättat för oss: 1) De visste inte vart de skulle söka sig för att få hjälp. 2) De kände inte att någon såg eller förstod dem i skolan och de kunde inte prata om hur de mådde med sina kamrater. Hjärnkolls unga ambassadörer åker därför ut till Stockholms högstadie- och gymnasieskolor för att där berätta om hur de hanterat skolan med sin psykiska ohälsa och öppna upp för att börja samtala om hur vi mår på insidan. De har fått särskild utbildning för detta uppdrag. Vid varje besök lämnar vi efter oss information om hur man söker stöd och hjälp.


Bakom Hjärnkoll Stockholm står NSPH  - Nationell samverkan för psykisk hälsa  - bestående av 12 föreningar som arbetar för psykisk hälsa. 

Stanna kvar i skolan finansieras av Uppdrag Psykisk Hälsa, Stockholms Stad.

Kontakta Lou Rehnlund, regional samordnare för Hjärnkoll Stockholm, om ni vill ha besök av Stanna kvar i skolan. 

Mobil: 070 369 51 18

Läs mer på projektwebben: www.stannaiskolan.se