Hjärnkoll Ung startades 2016 för att sätta fokus på den ökande psykiska ohälsan bland unga.
Enligt Socialstyrelsens senaste rapport har psykisk ohälsa bland barn 10-17 år ökat med 100% på tio år och över 190 000 unga är drabbade. 
 
Det förs idag många samtal om detta, men de unga lyser med sin frånvaro i dessa samtal. I Hjärnkoll Ung har vi utbildat ett tjugotal unga ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. De håller föreläsningar, deltar i paneldebatter, fokusgrupper och andra samtal som handlar om unga och psykisk ohälsa. 
 
De har många olika erfarenheter som:
- Neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, ADD, Aspergers)
- OCD och tvång
- Psykoser och Shizofreni
- Bipolär sjukdom
- Depressioner och ångesttillstånd
- Ätstörningar och självskadebeteende
- Missbruk
- Kriminalitet
- Hedersproblematik
- Lindrig utvecklingsstörning
- Anhörigproblematik (familjemedlemmar med psykisk ohälsa)
- Multikulturell bakgrund
- HBTQ och psykisk ohälsa
 
Alla ambassadörer har genomgått en gedigen utbildning, där de fått lära sig att framföra sin berättelse på ett sätt som inger hopp. De ingår i en trygg gemenskap där de får stöd innan, under och efter varje uppdrag.
 
Du bokar ambassadörerna på www.hjarnkoll.se
Har du frågor om Hjärnkoll Ung, kontakta Lou Rehnlund på