Vi har haft problem med vår telefon sedan igår, men det kommer att åtgärdas under dagen. Skicka mejl till info@hjarnkollstockholm.se om du behöver nå oss snabbt!

Våga prata om psykisk ohälsa!

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och är idag den främsta orsaken till sjukfrånvaro på jobbet. Även bland de yngre ökar den psykiska ohälsan och hälften av de unga i Sverige har psykosomatiska symtom. Hjärnkoll vill öppna upp för att våga prata om hur vi mår psykiskt för att bryta stigman och minska fördomar. 

Hjärnkoll verkar genom våra ambassadörer, med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, som med sin egen berättelse sprider kunskap på arbetsplatser, organisationer, i vården och på skolor. Du kan boka dem för en föreläsning, workshop, samtalsgrupp. Ambassadörerna kan även medverka i fokusgrupper, intervjuer och andra samtal.

Vi har även särskilda koncept inom psykiatri - för personal inom psykiatrin, där ni får träffa ambassadörer med erfarenhet av slutenvården, arbetsliv - där specialutbildade ambassadörer berättar om hur man får arbetslivet att fungera med psykisk ohälsa och ungdomsliv - där unga ambassadörer berättar om sina erfarenheter av skola, vård och arbetsliv.

Ladda ner vår folder! (PDF)